Mokestis už mokslą / Tuition

Užsiregistravusiems iki birželio 30d. / If registered before June 30st

Mokinių mokslapinigiai (nuo lopšelio iki 10 kl.) / Students Tuition (Pre-K to 10 gr.)

Vienas vaikas/One Child

 

2019-2020 Tuition    $650
PayPal Fee               $20
Total                       $670

 

Student's Name:

Du vaikai/Two Children

2019-2020 Tuition     $1000
PayPal Fee                 $30
Total                        $1030

 

Students Names:

Trys vaikai/Three Children

2019-2020 Tuition    $1300
PayPal Fee               $40
Total                       $1340

 

Students Names:

Keturi vaikai/Four Children

2019-2020 Tuition    $1500
PayPal Fee               $45
Total                       $1545

 

Students Names:

Suaugusių mokslapinigiai / Adult Student Tuition

2019-2020 Tuition      $450
PayPal Fee                 $14
Total                        $464

 

Student's Name:

 

Pipiriukų ratelio mokslapinigiai / Todler Group Tuition

2019-2020 Tuition    $100
PayPal Fee               $3
Total                      $103

 

Student's Name: