Namų darbai

Pristatymo data: Šešt., Spal 20, 2018
Klasė: Lopšelis / Preschool
Renata Duros

Mieli tėveliai,
Šį šeštadienį su vaikučiais kalbėjome apie metų laikus - ruduo. Suasipažinom su raide T.
- žaidėme žaidimą "Llietutis", gaminome vaivorykštę;
- susipažinome su gilėmis, jas skaičiavome;
- piešėme oduoliuką;
- skaitėme knygelę "Dangus griūna";
- žaidėme su lapais, juos rūšiavome pagal dydį ir spalvą;
- darėme aplikaciją iš suspaustų lapų;
- dainavome dainelę "Tindi rindi riuška";
- dainavome dainelę "Kiškelis bešokdams";
Nauji žodžiai: liūtis, lyja, gilė, vaivorykštė. Vaikčiodami su vaikais lauke, pastebėkite ir lietuviskai įvardinkite besikeičiančios gamtos reiškinius.
Manau, rudenėlio temą pratesime ir kitą savaitę.
Geros visiems savaitės,
mokytoja Renata
 

Klasė: Darželis / Kindergarten
Jūratė Cook

Labas rytas,
šį šeštadienį atlikome :
1. Ryte padarėme mankštelę. 
2. Pasikartojome išmoktas raideles, skaičiukus . 
3. Susipažinome su raidele C, Č ir skaičiuku 3.
4. Darėme užduotis susijusias su dienos raidele , skaičiuku . 
5. Darėme darbelį - daržovių krepšelis. 
6. Žaidėme lietuviškus žaidimus . 
7. Dalyvavome dainavimo pamokoje su Mokytoja Migle .
Visiems linkiu saugios ir šiltos savaitės .
Mokytoja Jūratė


AttachmentSize
Image icon darbelis daržovių krepšelis.jpg3.41 MB
PDF icon Raide C Č skaicius 3.pdf295.43 KB
Klasė: 1
Ramunė Keegan

Laba diena, 
Praėjusią pamoką:
1) Tikrinome namų darbus;
2) Toliau tęsėme temą "asmenybė"; kalbėjome apie dvi šalis: Ameriką ir Lietuvą, kas yra lietuvis ir kas yra amerikietis;
3) Atlikome gramatines užduotis (p.14-19);
4) Kartojomės skaičius iki dešimt; aiškinomės skirtumą tarp vieno ir kelių (pvz. vienas medis, tačiau keturi medžiai, ir t.t.);
5) Pradėjome naują temą "Mano šeima" (p.19); truputį kalbėjome, kas yra šeima;
5) Mokinomės taisyklingai skaityti skiemenis su balsėm e ir ė; 
6) Skaitėme knygutę "Pagrandukas"; aiškinomės nesuprantomus žodžius, bei frazes; po knygos skaitymo užduodu teksto suvokimą tikrinamuosius klausimus;
7) Atlikome meninį darbelį "Rudeninis medis";
8) Dalyvavome dainavimo pamokoje su mokytoja Migle;
9) Mokinomės ratelinių žaidimų ir trumpų dainelių;

Namų darbų užduota:
Pratimai 3 ir 4 iš 20 puslapio.

Ramunė
 

Klasė: 3
Orinta Kalibatienė

Sveiki,
Praėjusią pamoką klasėje atlikta (10/13/18):

Pradėjome temą "Į ką aš panašus?"
Dainavome su mokytoja Migle
Žaidėme žaidimą "Bingo" apie Lietuvos įžymius žmones, vietoves ir simbolius.

Namų darbams užduota (atlikti iki 10/19/18):

Išmokti žodžius 17 puslapyje (prisegti)
Atlikti pratimą 18 puslapyje.
Kitą šeštadienį atsineškite:

šeimos nuotrauką (reikės užduotims atlikti)
medžių lapų (jei rasit, aš irgi atnešiu, darysime darbelį)
nepamirškite pratybų knygos

Geros savaitės!
Orinta


AttachmentSize
PDF icon I ka as panasus.pdf280.11 KB
Klasė: 4
Daiva Navickienė

Sveiki tėveliai:

 

Klasėje atlikta:I  I tema - Kas aš esu, nuo aš noriu būti

- susipažinimas/ pasisveikinimas

- Pasaka be galo - naudodami "nepermatomą stebūklingą maišelį" pradėjom pasaką. Kiekvienas mokinys, ištraukęs daiktelį, turėjo įjungti naujai ištrauktą daiktą į kuriamą pasaką, pridedant 2 sakiniu. Pradėjom su ūkininku, gyvenantį dideliame miške Lietuvoje, ir baigėm su Batman, kuris sugavo alkaną monstrą!

- mokiniai perskaitė savo laiškus, parašytus fiktyviniam mokiniui lituanistinėje mokykloje kitame mieste. Laiške turėjo pasidalinti informacijos apie save.

- Marijono Mikutavičiaus "Pasveikinkit vieni kitus" daina. Balsiai perskaitėm dainos žodžius, surašytus pratime. Lape paliktos spragos. Pasiklausėme dainos, sustabdant ties spraga, kad mokiniai galėtų atpažint ir įrašyt teisingus žodžiua.

Atlikę pratimą, vėl grojom dainą, vaikams  šokant, judant ir prisijungiant prie dainavimo.

 

- Pradėjom II-trą temą - Kur gyveno mano protėviai.Klasėje atlikta pusl. 15, 17, 18, 19, 21

- Dainavimo pamoka - 3 dainos kurias BLM dainuos Baltic Boston Centennial šventėje, lapkr. 23,24 

- Powerpoint - Didieji Lietuvos Kunigaikščiai. Gediminaičių šeimos medis. 

- Bingo žaidimas- tema Didieji Lietuvos Kunigaikščiai, vietovės Lietuvoje

- grupinė užduotis - ant grindų išmėtytos kortelės ratelyje, ant kurių surašyti skaičiai nuo 1 iki 36, be jokio saiko. Taisyklės: kiekvienas skaičius turi būti komandos paliestas paeiliui, garsiai tariant skaičių, naudojant koją, arba ranką, neįlipant pilnai į ratą. Mokiniai turėjo sugalvoti planą, išbandyti, ir padaryti pakeitimus, kad galėtų kuo greičiau atlikti. Pirmas bandymas - 3 min. Po įvertinimo, pakeitimų, antrą kartą 2 min. Tada pritrūko laiko dar pakartot. 

 

 

Namų darbų užduota atlikti  iki spalio 20 d,

 

- pratimų pusl. 22, 23 ir 24. Prašau padėkit, nes visi trys puslapiai apie gimines.

 

Papildomos pastabos:

 

Prašau užtikrinkit kad mokiniai atsineštų pratimų knygą kiekvieną šešt. Visi ją turit.

 

Iki,

 

Daiva Navickienė, mokytoja

Klasė: 5
Rūta Gudmand

Mieli tėveliai,

Per pamoką mes:  

patikrinom namų darbus;
pradėjome 2 temą " Kur gyveno mano protėviai?" Atlikome 1; 2; 3; 5 pratimus;
moksleiviai išsirinko 5 nežinomus žodžius, kuriuos išmoks per savaitę;
Taip pat smagiai žaidėme žaidimus su naujais žodžiais (psl.17);
Šauniai dainavom su mokytoja Migle

 

Ačiū Orintos tėveliams už sausainius;) Gimtadienio proga, Simonai, namų darbų neužduota. 

 

Namų darbai- pristatyti  kitą šeštadienį (knygas vaikai turi)

Padaryti 4 pratimą (psl.18)
Išmokti žodžius, nes bus kitą šeštadienį kontrolinis:

Protėviai 
Giminaičiai 
Dukterėčia
Sūnėnas 
Dėdienė 

Pagarbiai,
Mok. Rūta 

Klasė: 7A
Danutė Mileikienė
Lietuvos pažinimas

Mieli mokiniai ir tėveliai,

Praeitą pamoką:

Pradėjome pildyti laiko juostą.

Pakartojome Akmens amžių.

Kartu atlikome  praeitos pamokos namų darbų pratimą apie Bronzos amžių.

Kalbėjome apie Baltų Gentis.

Namų darbas:

Atlikti  prisegtą užduotį apie Baltų Gentis.

Su pagarba,

Mok. Danute


AttachmentSize
Image icon 001 (1).jpg267.89 KB
Auksė Ūsaitė
Lietuvių kalba

Mieli tėveliai,

Šį šeštadienį mes tęsėme temą apie transporto priemones ir keliones jomis (rašėme žodžių diktantą iš praėjusios savaitės žodžių), mokėmės veiksmažodžius, kaip kiekviena transporto priemonė juda, žaidėme žaidimus. Klasės darbas buvo prisegtas praėjusį šeštadienį.

Šį kartą namų darbams užduodu:

1.       Padainuoti ir išmokti žodžius naujos dainos, kurią dainuosime per Baltic Centenial šventę:

-          Bunda jau Baltija (tik priedainį lietuviškai, latviškai ir estiškai): http://dainutekstai.lt/r2185/vik...

 

Pagarbiai,

Auksė

Klasė: 7B
Danutė Mileikienė
Lietuvos pažinimas

Mieli mokiniai ir tėveliai,

Praeitą pamoką:

Kartu patikrinome praeitos pamokos namų darbų pratimą apie Bronzos amžių.

Mokėmės apie Baltų Gentis, geležies amžių.

Namų darbas:

Atlikti  prisegtą užduotį apie Baltų Gentis ( išdalinta klasėje).

Su pagarba,

Mok. Danutė


AttachmentSize
Image icon 001 (1).jpg267.89 KB
Image icon 002.jpg607.59 KB
Image icon 003.jpg573.76 KB
Auksė Ūsaitė
Lietuvių kalba

Mieli tėveliai,

Šį šeštadienį mes tęsėme temą apie transporto priemones ir keliones jomis (rašėme žodžių diktantą iš praėjusios savaitės žodžių), mokėmės veiksmažodžius, kaip kiekviena transporto priemonė juda, žaidėme žaidimus. Klasės darbas buvo prisegtas praėjusį šeštadienį.

Šį kartą namų darbams užduodu:

1.       Padainuoti ir išmokti žodžius naujos dainos, kurią dainuosime per Baltic Centenial šventę:

-          Bunda jau Baltija (tik priedainį lietuviškai, latviškai ir estiškai): http://dainutekstai.lt/r2185/vik...

 

Pagarbiai,

Auksė

Klasė: 8

Mieli tėveliai ir mokiniai,
  
  Istorijos pamokos tema buvo " Mūsų protėviai -- baltai ".  Skaitėme ir diskatavome šiomis temomis :
- Iš ko mes kilę?
- Kas yra svarbiausias tautos atskirumo požymis?
- Kokios buvo baltų gentys ir koks likimas jas ištiko?  Atlikome kryžiažodį.
- Kalbejome apie medines piles ir piliakalnius.  Atlikome pratimus.

Linkiu visiems gražios savaitės.
 
 Pagarbiai,
  Mokytoja Renata

Justas Račas
Lietuvių kalba

Laba diena,

Šį šeštadienį lietuvių kalbos pamokos metu atlikome:

1.       Pasitikrinome namų darbus. Gramatikos užduotis.

2.      Mokiniai trumpai pristatė labiausiai patikusius objektus pagal tekstą apie Kauną. Rinkome įdomiausią pasakojimą.

3.      Skaitėme poemos ištrauką apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną. Diskutavome pagal LTK* 29 psl. pateiktus klausimus.

4.     Mokiniai susipažino su oro transporto (lėktuvų) rūšimis.

Propelerinis lėktuvas

Reaktyvinis lėktuvas

Sraigtasparnis

Viršgarsinis lėktuvas

Raketinis lėktuvas

 

*LTK – literatūrinių tekstų knygoje

Namų darbai spalio 20 d.:

1.       Atlikti gramatikos uždavinius lapuose, kuriuos mokiniai gavo pamokos metu. 1 ir 2 pratimai.  Prisegu lapo formą kas neturite laiško apačioje.

2.      Su Tėvelių pagalba arba savarankiškai pabandykite perskaityti tekstą apie lietuviškumo identitetą. Laiško apačioje rasite prisegtą skaidres, kuriose yra pateiktos nuotraukos, kurios apibrėžia lietuviškumo identitetą. Skaidrėse bus pateikti keli klausimai, kuriuos reikia atsakyti žodžiu. Būtinai perskaitykite ir peržiūrėkite skaidres, nes kitą šeštadienį pamokos metu bus vykdoma trumpa apklausa, interviu apie lietuviško identiteto supratimą.

 

P.S. Jeigu turite klausimų dėl namų darbų ar kitų dalykų, prašau rašyti man į šį elektroninį paštą. Ačiū:)

Geros savaitės,

Pagarbiai

Justas Račas

BLM lietuvių kalbos mokytojas-praktikantas


AttachmentSize
File LTID SKAIDRĖS.pptx4.05 MB
Klasė: 10
Renata Švedaitė - Bazikienė
Istorija

Mieli tėveliai ir mokiniai,

Praeitą šeštadienį istorijos pamokoje buvo tik mokiniai, po 12 valandos liko tik trys.  Tad, mes naujos temos nepradėjome.  Su abiturientais pasikalbėjome apie tautos, valstybės ir asmeninę laisvę.  Kaip mes galime apibūdinti  ir bandėme nupiešti, kaip mes pavaizduojame laisvę.  Daugiau aptarėme lietuvių tautos kovas ir pasipriešinimą sovietų okupacijai.  Skaitėme apie Romą Kalantą ir įvykius po jo susideginimo.  Pažiūrėjome filmo "Emilija iš Laisvės alėjos" trailer.
Lietuvoje spalio 12d įvyko filmo " Tarp pilkų debesų" premjera.  Mes klasėje pažiūrėjome pokalbį su Rūta Šepetys ir matėme filmo trailer.
 
 
 Pagarbiai,
 mokytoja Renata

Justas Račas
Lietuvių kalba

Laba diena,

Šį šeštadienį lietuvių kalbos pamokos metu atlikome:

1.       Pamokos pradžioje aptarėme mokinių namų darbus. Kiekvienas trumpai pristatė savo pasirinktą Lietuvos istorinę asmenybę.

2.      Pradėjome naują temą ,,Ką man reiškia mano tautinė tapatybė?“. Išsiaiškinome naujų žodžių sampratą:

Blaivus

Gundyti

Malšinti

Nuopelnas

Poveikis

Prusti

Skatinti

Tapatus

Tremti

3.      Skaitėme Leandro laišką apie tautinio identiteto sampratą. Mokiniai skaitydami tekstą suprato naujų lietuviškų žodžių vartojimą sakiniuose ir t.t.

Namų darbai spalio 20 d.:

1.       Pabaigti skaityti tekstą namuose. LTK* 50-51 psl.

2.      Atsakykite raštu į klausimus (į namų darbų sąsiuvinius) LTK* 51 psl. 2, 3 ir 6 klausimas.

LTK* - literatūrinių tekstų knyga.

3.      Laiško apačioje rasite prisegtas skaidres, kuriose yra pateiktos nuotraukos, kurios apibrėžia lietuviškumo identitetą. Skaidrėse bus pateikti keli klausimai, kuriuos reikia atsakyti žodžiu. Būtinai perskaitykite ir peržiūrėkite skaidres, nes kitą šeštadienį pamokos metu bus vykdoma trumpa apklausa, interviu apie lietuviško identiteto supratimą.

 

P.S. Jeigu turite klausimų dėl namų darbų ar kitų dalykų, prašau rašyti man į šį elektroninį paštą. Ačiū:)

 

Geros savaitės,

 

Pagarbiai

 

Justas Račas

 

BLM lietuvių kalbos mokytojas-praktikantas


AttachmentSize
Image icon 10.13.2018(4).png50.64 KB
Image icon 10.13.2018(1).png42.77 KB
Image icon 10.13.2018(3).png54.48 KB
Image icon 10.13.2018(2).png63.96 KB
Klasė: Suaugusių B / Adult B
Irena Šebedienė

Sveiki!
S U M M A R Y:
Last Saturday October 13th we had a class of nine students.

CLASSWORK (October 13, 2018)
1. Handout Užduotys (pp. 34-36)
Checked homework (pratimai 1, 2, and 3) and worked on new grammar exercises (pratimai 4, 5, 6, 7, 8 and 9).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOMEWORK (due October 20, 2018)
1.  Essential Vocabulary for Spoken Lithuanian, (handout, four pages and audio attached).  
REVIEW vocabulary on pp. 1-4.  Listen to the audios.  
2.  Handout (of 9/15): Ką veikė mano klasės draugas / draugė šią vasarą? 
REVIEW.  We'll be continuing with your presentations in the class.
3.  Vadovėlis Kalbos žingsniai 2. 
Listen to the audios of TEMA 1.  (All audios for this topic were emailed to you on 10/1).
REVIEW vocabulary.  Finish exercises on pp. 14-17.  We'll do ex. 16, p. 18 in the class. 
4.  Handout Užduotys (pp. 36-39)
Complete exercises: 10, 11, 12, and 13.
Please print out this handout (attached), if you don't have it.
Iki pasimatymo spalio 20 dieną!   See you on October 20th.
Irena Šebedienė 
Lithuanian language teacher
Boston Lithuanian School, Adult Language Class


AttachmentSize
PDF icon handout_grammar_exercises_9-29-2018_p 34-39.pdf1.96 MB
Pristatymo data: Sun, Spal 21, 2018
Klasė: Suaugusių A / Adult A
Martynas Limantas
Lietuvių kalba

Pamoka IV

-Namų darbai:

-visi perskaito savo parasytus dialogus (restorano tema)

-Kartojimas:

-triju studentu grupe. padavejas ir du klientai. Visi gauna pabuti padaveju.

Ar jau pasiruose uzsisakyti?

-naudojant cut up strips, kiek vienas sudeda po pokalbi ( x2, x3)

-complete the worksheet

-Nauja tema: Nuorodos, Stotis, Orouostas

-nauji zodziai:

dešinė (po dešine)

kairė (po kaire)

tiesiai

atgal

kitoje pusėje

už kampo

gatvė

pastatas

restoranas

teatras

galerija

muziejus

Gedimino pilis

autobusas

traukinys

lėktuvas

biletas

stotis

orouostas

pasas

tualetas

eiti

važiuoti

skristi

Kur yra artimiausias restoranas? Kur yra artimiausia stotis?

Kada išvyksta sękantis ___________________?

Kiek kainuoja ___________ blietas?

-skaičiai

-įvardžiai (pronouns) veiksmažodžių linksniai

tu

jis/ji

mes

jūs

jie/jos

-Grammar point

-cases:

1. Nominative who?what?- kas?

2. Genitive who’s? of what?-ko?kieno?

3. Dative to whom? to what?-kam?

4. Accusative whom? what?-ką?

5. Instrumental with whom? with what?-kuo?

6. Locative in what? where?-kur?, kame?

7. Vocative used in a dialogue for addressing or calling

Nominative case is the basic form, usually presented in dictionaries and vocabularies. It is primarily the case of the grammatical subject of the sentence: Mano draugas Derekas yra iš Vokietijos. My friend Derek is from Germany/.

Genitive case most often refers to such meanings as possession, origin and non existing/ indefinite amount of an object. It is also required after the preposition “iš“- “from”, “prie”-“near : Čia yra Jono knyga “This is Jonas’s book” (possession); Ji yra iš Kanados. “She is from Canada” (origin). Noriu arbatos.(indefinite amount) “ I want some tea.”

-Photo knyga, video

Namų Darbai:

-Išlinksniuoti veiksmažodzius: bėgti, gyventi, dirbti, žiūrėti, miegoti

-Duoti nuorodas kaip nueiti nuo taško A į tašką B. (naudoti klasėje išduotą žemėlapį / raštu)

-Išmokti naujus žodžius.