Announcement - Lapkričio 28, 2018

English follows

 

Mielieji, 

Norime jums pranešti kad gruodžio 9d., 11:00v.r, bus vaikų mišios Švento Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje.  Lietuvių Apaštalavimo Misija stengiasi pritraukti vaikučius ir jų šeimas į mišias, kuriose kunigas Peter DeFazio, dabartinis parapijos administratorius, laikys mišias ir  vaikams tinkamą pamokslą pasakys.  Lietuvių Apaštalavimo Misijai yra svarbu parodyti, kad mūsų lietuvių bendruomenė yra gyva ir retkarčiais galima sušaukti vaikučius ir jų šeimas į mūsų parapijos bažnyčią.  Nuoširdžiai kviečiame jus dalyvauti mišiose gruodžio 9.  Vaikai galėtų atlikti kai kuriuos skaitinius, galėtų tarnauti kunigui per mišias ir galėtu intencijas skaityti....ar tik galėtų dalyvauti jiems ypatingai paruoštoms mišioms.  Būtume labai dėkingos matyti jaunimą mišiose.  Jei pasiseks, gal galėtume keletą kartų per metus taip daryti.  Prašome pranešti mums iki gruodžio 1 ar žadate dalyvauti.

 

Be šių vaikų mišių, su dideliu malonumu pranešame, kad šiu metų Kūčių mišios vėl bus 4:00v.p.p.  Šis ankstyvesnis laikas yra patogesnis visiems, kurie praleidžia Kūčias su šeima.  Yra dabar galimybė dalyvauti Kūčių mišiose ir dar spėti prie Kūčių stalo.   Planuojame turėti vaikučių procesiją įnesant kūdikėlio Jėzaus statulėlę prie prakartėlės.  Mums reikia piemenėlių, angeliukų, trijų karalių, Marijos ir Juozapo ir gal net keleto avyčių.  Kviečiame Jūsų vaikelius prisijungti prie šios procesijos.  Nors mišios prasideda 4 val., prašysime kad  procesijos dalyviai atvyktų 3:30-3:45 kad galėtumėme sustatyti vaikučius eisenai.  Stengiamės praturtinti mūsų liturgiją ir reikia jūsų pagalbos.  Prašome pranešti  iki gruodžio 1 jei žadate dalyvauti ir jei vaikučiai prisidės prie mūsų pastangų.  Lauksime jūsų paramos ir teigiamų atsakymų.

 

Ačiū,

Aldona

Alingertat@aol.com

 

Hello everyone,

 

On December 9th at 11:00 a.m., there will be a children's mass at St. Peter Lithuanian Parish church.  The Lithuanian Apostolate, through its mission, hopes to encourage families and their children to attend this special mass that will be celebrated by the current parish administrator, Father Peter DeFazio.  We are looking for children who may have received their sacraments at St. Peter's or any children of Lithuanian families who may be interested in supporting  this endeavor.  We plan to have the children in attendance assume some duties during the mass - serving as altar servers, doing readings, praying the intentions, etc.  It is important for our future to demonstrae that our Lithuanian families care enough about the future of the parish to come to a special childrens's mass occasionally.  Please consider coming and let us know by December 1st if you plan to attend.

 

We are very happy to announce that the Christmas Eve/Kucios mass time has reverted back to 4:00 p.m.  This earlier time should allow many of us to attend mass at St. Peter's and still have enough time to join family members for their traditional Kuciu supper.  We enthusiastically invite and encourage you to join us for Christmas Eve mass at St. Peter's.  We are planning a children's procession in order to bring the statue of the infant Jesus to the stable in the front of the church.  We need angels, shepherds, kings, Mary, Joseph and perhaps even a few sheep.  We invite your children to participate in this procession in the hopes that our liturgy will be strengthened and made more relevant by having the children participate in the procession.  We need your help.  Please consider coming to mass on Christmas Eve and having your children participate in the activities.  We would ask that you arrive 3:30-3:45 in order to get organized.  Please let us know by December 1st if you plan to participate.  We look forward to seeing many of you on Christmas Eve.

 

Sincerely,

Aldona Lingertaitis and Gloria Adomkaitis

Co_Directors, Lithuanian Apostolate