Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Į šeštadieninę mokyklą priimame vaikus nuo lopšelio ( iki rugsėjo 1 d. sueina 3 metai) iki 10-tos klasės.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietų pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos ir akademinių reikalų susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org
Dėl finansinių reikalų kreipkitės izdas@blsm.org
Dėl budėjimo, Tėvų komiteto reikalų kreipkitės į Ritą Lapšienę ritalapsys@gmail.com

Akademinis Turinys

Lietuvių kalbos programa:
1-4 klasėm (PDF)
5-6 klasėm (PDF)
7-8 klasėm (PDF)

Bostono Lituanistinės Mokyklos Himnas

Žodžiai ir muzika - Simonos Minns
Natos ir žodžiai (pdf)
Audio įrašas (mp3)

Pranešimai

English follows

 

Mielieji, 

Norime jums pranešti kad gruodžio 9d., 11:00v.r, bus vaikų mišios Švento Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje.  Lietuvių Apaštalavimo Misija stengiasi pritraukti vaikučius ir jų šeimas į mišias, kuriose kunigas Peter DeFazio, dabartinis parapijos administratorius, laikys mišias ir  vaikams tinkamą pamokslą... skaityti toliau

MALONIAI KVIEČIAME! MUS APLANKYS KALĖDŲ SENELIS (dovanėlėmis vaikams pasirūpina tėveliai, maišai bus rūbinėje).

KVIEČIAME Į IŠVYKĄ:
BLM mokinių, tėvų ir draugų išvyka į "Puppet Showplace" teatrą, spektaklį "Petriukas ir Vilkas" (anglų k.)
BLS Students, Parents and Friends Field Trip to Puppet Showplace Theater, Show "Peter and The Wolf" (in english)
Šeštadienį, gruodžio 29d. 1pm / Saturday, December 29th 1pm
PUPPET SHOWPLACE THEATER, 32 STATION ST. BROOKLINE, MA 02445
... skaityti toliau

MIELI TĖVELIAI, PRAŠOME PRANEŠTI MOKYTOJAMS IŠ ANKSTO, JEI JŪSŲ VAIKAS NEBUS MOKYKLOJE!

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai