Mokytojai

Kristina C.'s picture

Kristina Coleman

Pareigos - Iždininkė
Jurate C.'s picture

Jūratė Cook

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Darželis / Kindergarten

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Druskininkuose. Studijavau  Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Atvykau į Ameriką paviešėti, bet  likau gyventi . Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius, kurie lanko Bostono lituanistinę mokyklą . BLM pradėjau dirbti nuo 2017 metų, labai džiaugiuosi, kad galiu būti jos dalelė.  Man labai svarbu išlaikyti lietuviškas tradicijas, kalbą, kultūrą, bet mūsų mokyklos “ šeimos “ dėka, tai daryti daug linksmiau, nes esame visi kartu vienoje bendruomėnėje . 
 

Renata D.'s picture

Renata Duros

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Lopšelis / Preschool

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano vyresnysis sūnus lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Vitalija E.'s picture

Vitalija Ellis

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 1

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Šiauliuose. Studijavau Klaipėdos Pedagogikos Kolegijoje.
Atvykusi į Ameriką įgijau bakalauro ir magistro laipsnius vadybos ir finansų srityje.
Dabar dirbu IT kompanijoje su didesnės vertės kontraktais ir auginu dukrytę. Ji taip pat lanko Bostono Lituanistinę Mokyklą.
Mokykloje dirbu nuo 2019 m., labai džiaugiuosi, kad galiu būti šios mokyklos dalimi.
 

Vilma G.'s picture

Vilma Giniotas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 7

Esu baigusi Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomikos fakultetą. 2002 m. atvykau į Ameriką tik paviešėti pas draugus, bet sutikau savo būsimą lietuvį vyrą ir čia sukūrėme šeimą. Kartu auginame du sūnus, kurie taip pat yra BLM mokiniai. Gyvenant Lietuvoje neteko dirbti pedagoginio darbo, bet įsikūrus už Atlanto atradau naują aistrą - dirbti su vaikais, o ypač lietuviškoje mokykloje. Todėl nusprendžiau gilinti žinias šioje srityje ir 2019 m. įgijau pedagogikos vadybos magistro laipsnį Gordon kolegijoje. Bostono Lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2012 m. Labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir kalbos perdavimo jauniesiems Amerikos lietuvaičiams. Džiugu, kad lietuvių kalba perduodama iš kartos į kartą ir taip išlaikoma nenutrūkstama tradicija išlaikyti lietuvišką identitetą užjūryje.

Orinta K.'s picture

Orinta Kalibatienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 3

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus.  1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1996 m.  Jau daug mano mokinukų yra baigę BLM. Taip pat jau daug metų darbuojuosi medicinos administravimo srityje.

Mokyti vaikus man yra didelis džiaugsmas ir darbas mokykloje šeštadieniais su jais yra mano mėgstamiausias. Stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes išmoktume ko nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu.  Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas, muziką, stovyklavimą ir laiką, praleistą su šeima ir draugais.

Jolita Kazickaite's picture

Jolita Kazickaite

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 5

Bostono Lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti 2019 metais . Atvykau į Ameriką prieš 19 metų.Dabar auginu dukrytę ir labai džiaugiuosi, kad ji mokosi Bostono lituanistinėje mokykloje. Nėra geresnio būdo mylėti Lietuvą, kaip mylėti lietuvių kalbą. Man yra smagu, kad turiu galimybe mokyti vaikus ir perduoti tai, ką turiu, svarbiausia - lietuvių kalbos žinias. Mano tikslas šiais mokslo metais, kad vaikai patirtų didelį džiaugsmą besimokydami lietuvių kalbos.

Ramune K.'s picture

Ramunė Keegan

Pareigos - Mokytoja, Direktorės pavaduotoja
Klasė - 10

Esu gimus ir užaugus Lietuvoj, baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Bostono lituanistinėj mokykloj dirbu mokytoja nuo 2013 metų, taip pat treti metai kaip užimu mokyklos direktorės pavaduotojos pareigas. Auginu dvi dukras, kurios taip pat lanko šią mokyklą. 

Tikiu lituanistiniu ugdymu ir švietimu, mėgstu būti mokyklos erdvėje, kur ugdomas ir stiprinamas mūsų vaikų identitetas, tautiškumas, lavinamas lietuvių kalbos gebėjimas. Didžiuojuosi ilgamete mokyklos veikla, bei džiaugiuosi galėdama būti šios mokyklos dalimi.

 

Gaila N.'s picture

Gaila Narkeviciene

Pareigos - Direktorė, mokytoja
Klasė - 10

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir keturios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (4 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, rengiu vadovėlį penktai klasei.

Daiva N.'s picture

Daiva Navickienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 9A, 9B

Kai šeima atsikraustė į MA iš Čikagos, pradėjau mokinti BLM darželio klasę. Vėliau perėmiau direktorės pareigas, kurias atlikau 17 metų. Dirbdama direktorė, lankiau papildomus kursus ir įsigijau MA mokytojo sertifikatą su teise mokinti biologiją gimnazijoje  JAV mokyklose dirbu daugiau nei 25 metus. Dėstau matematiką, tiksliuosius mokslus, kompiuterines technologijas. Dabar dirbu Canton St. John pradinėje mokykloje.  Buvau grįžus į BLM pravesti dainavimą, tautinius šokius.  Laukiu dirbti su šaunia 4-ta klase!

Irena S.'s picture

Irena Šebedienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Suaugusių B / Adult B

Gimiau Lietuvoje, užaugau Vilniuje.  Esu kalbininkė.  Baigiau Vilniaus Universiteto filologijos fakulteto anglų kalbos ir literatūros specialybę.  JAV gyvenu nuo 1988 metų.  Bostone dirbau Houghton Mifflin knygų leidykloje, Massachusetts Institute of Technology, Gillette ir Procter & Gamble kompanijose. Laisvu nuo pagrindinio darbo metu taip pat dirbau vertėja ir mokiau lietuvių kalbos.  Bendradarbiavau su Pimsleur kalbų mokymo kompanija, esu paruošusi pradinį lietuvių kalbos audio kursą.

Atvykusi į JAV, iš karto įsijungiau į Bostono lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvavau folkloriniuose ansambliuose. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu jau 15 metų. Suaugusiuosius Bostono apylinkėse ir nuotoliniu būdu mokau virš 25 metų. Mokydama lietuvių kalbos, stengiuosi perteikti ne tik savo gimtosios kalbos profesines žinias, bet ir supažindinti mokinius su lietuvių kultūra, istorija bei šios dienos aktualijomis, pamokyti folklorinių dainų ir šokių.

Auginu tris vaikus: sūnų, kuris jau baigė Bostono lituanistinę mokyklą, dirbo mokykloje mokytojų pagalbininku ir dvi dukras, kurios šiais metais bus devintokės. 

Egle S.'s picture

Eglė Šležienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Tautinių šokių mokytoja
Klasė - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9A, 9B, 10

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar esu tautinių šokių mokytoja. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos dėstytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Esu aktyvi Bostono lietuvių bendruomenės narė. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip pat lanko Bostono lietuvišką mokyklą ir šoka tautinių šokių grupėje.

Monika Thakur's picture

Monika Thakur

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 6

Bostono lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti 2020 metais. Prieš kelerius metus baigiau pradinio ugdymo pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje Lietuvoje. Tuomet persikėliau į JAV atlikti praktiką Dr. Vinco Kudirkos lituanistinėje mokykloje, kas pastūmėjo toliau eiti švietimo keliu. Pasibaigus praktikai persikėliau į Angliją, kur įstojau į Mančesterio Metropoliteno universitetą ir pabaigiau specialiųjų poreikių ir inkliuzinio ugdymo magistrantūros studijas. Dabar gyvenu Masačusetso valstijoje ir be galo džiaugiuosi turėdama galimybę būti šios mokyklos dalimi, mokyti šeštokus ir auginti meilę Lietuvai jų širdyse. 

Aukse U.'s picture

Auksė Ūsaitė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 2

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu jau aštuntus metus. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ daugiau kaip prieš penkiolika metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudės šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

 

Dana V.'s picture

Dana Vainauskienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra, Pipirų ratelis
Klasė - Pipirų ratelis

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.
BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų. 
Šiais mokslo metais vėl vesiu Pipirų ratelį", kviečiame burtis . Tikrai bus visiems smagu...