Mokytojai

Jurgita A.'s picture

Jurgita Andrikytė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvos pažinimas
Klasė - 5A, 5B

Balandiene R.'s picture

Ramutė Balandienė

Pareigos - Mokytoja
Asta B.'s picture

Asta Balandytė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 5A, 5B

Kristina C.'s picture

Kristina Coleman

Pareigos - Iždininkė
Vilma G.'s picture

Vilma Giniotas

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 2

Esu baigusi Vilniaus Valstybinį Universitetą, ekonomikos fakultetą. Prieš 12 metų atvykau į Ameriką tik paviešėti pas draugus, bet sutikau savo būsimą lietuvį vyrą ir čia sukūriau šeimą. Kartu auginame du sūnus. Nors pagal profesiją esu ne mokytoja, bet dirbti su vaikais labai patinka. Bostono Lituanistinėje mokykloje dirbu trečius metus, mokau antrokus. 

Mirga G.'s picture

Dr. Mirga Girniuvienė

Pareigos - Kuratorė
Klasė - Pipirų ratelis

Orinta K.'s picture

Orinta Kalibatienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 3

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus.  1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1997 m. Taip pat jau daug metų dirbų medicinos administravimo srityje ir šiuo metu esu klinikinio proceso tobulinimo programos koordinatorė Partners Healthcare, Inc. 

Mokyti vaikus man labai patinka - jeigu gyvenčiau Lietuvoje, tikrai dirbčiau mokytoja.  Darbas mokykloje šeštadieniais yra mano mėgstamiausias: stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes užsiimtume kuo nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu.  Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas ir muziką, taip pat patinka su savo šeima stovyklauti "Neringos” stovykloje.

Ramune K.'s picture

Ramunė Keegan

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 1

Mano vardas Ramunė Keegan. Esu gimus ir užaugus Lietuvoj, kur ir baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Šie metai Bostono Lituanistinėj mokykloj man bus treti. Džiaugiuosi galėdama būti ne tik Bostono Lituanistinės mokyklos, bet ir bendruomenės dalimi. Auginu dvi dukras, kurios taip pat lanko šią mokyklą. Man labai patinka mokinti pirmokus, nes jie tokie mieli ir nuoširdūs, man labai įdomu stebėti jų asmenybes, bei klausyti jų apmąstymų.

Rita L.'s picture

Rita Lapšienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Istorija ir literatūra
Klasė - 9A-10A, 9B-10B

Danute M.'s picture

Danutė Mileikienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvos pažinimas
Klasė - 6, 8

Simona M.'s picture

Simona Minns

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Muzika
Klasė -

Simona Minns - džiazo dainininkė, kompoztorė, aranžuotoja. 2011m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, džiazo vokalo specialybės bakalaurą. 2012m. atvyko į JAV tęsti muzikinių studijų ir 2015m. baigė Berklee College of Music šiuolaikinės kompozicijos ir prodiusavimo specialybę. Simona aktyviai koncertuoja kaip dainininkė ir kanklininkė, rašo muziką spektakliams, kameriniams orkestrams, šiuolaikinio teatro pasirodymams, dėsto Berklee Faculty Outreach programoje. Simona yra Bostono lituanistinės mokyklos himno ir Kalėdinių dainų repertuaro autorė. Daugiau informacijos apie Simonos muzikinę veiklą jos svetainėje: http://www.simonaminns.com/

Gaila N.'s picture

Gaila Narkeviciene

Pareigos - Direktorė
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 9A-10A

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą-pradedant Pažėrų nepilna vidurine mokykla. Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY). Taip pat dirbu vertėjos ir kalbos konsultantės darbus įvairiose kalbą tiriančiose institucijose bei kalbos paslaugų įmonėse. Šiais metais ne tik vedėjauju, bet ir mokau lietuvių kalbos gimnazijos klasėse.

Asta P.'s picture

Asta Petkevičiūtė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 5A, 5B

Ieva R.'s picture

Ieva Račkutė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Darželis / Kindergarten

Esu vilnietė, baigusi Kauno Technologijos universiteto Biznio administravimo fakultetą. Vėliau įsigijau Magistro laipsnį Vadyboje, Cambridge College. Beveik septyniolika metų dirbu sveikatos draudimo brokere, konsultante. Nors pedagoninio išsilavinimo neturiu, tačiau esu mokytoja iš prigimties. Visada labai mylėjau vaikus. Nuo mažens padėdavau tetai pediatrei prižiūrėti “pamestinukus” ligoninėje, arba močiutei-pradinių klasių mokytojai, vesti pamokas. Būdama studente dirbdavau auklėtojos padėjėja darželyje. Dabar aš taip pat mama, auginanti du nuostabius vaikus: Moniką ir Matą. Esu “Vaikų Svajonių” projekto iniciatorė lituanistinėje mokykloje. Myliu muzika, šokį bei dainą. Be galo džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tautinės savimonės ugdymo bei lietuviškos švietimo puoselėjimo Amerikoje.

Irena S.'s picture

Irena Sebeda

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Suaugusių / Adult

Danguole S.'s picture

Danguolė Senutienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra
Klasė - 9A-10A, 9B-10B

Užaugau Vilniuje, studijavau Lietuvos Edukacijos Universitete. Atvykusi į Bostoną baigiau chemijos mokslų bakalaurą University of Massachusetts ir Verso Administracijos Magistrą (MBA) Northeastern University.

Šeimai persikrausčius i Vašingtoną, D.C., apie 10 metų dirbau Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Grižusi į Bostoną, mokytojos darbą tęsiu Bostono lituanistineje mokykloje.

Gyvendama Amerikoje labiausiai didžiuojuosi tuo, kad mano vaikai laisvai šneka ir rašo lietuviškai bei noriai mokosi lietuviškose mokyklose. Už tai dėkoju daugeliui savo kolegų, kurių pagalba ir pasišventimu šeimoje galime gilinti ir puoselėti lietuvių kalbą, istoriją ir kutūrą.

Egle S.'s picture

Eglė Šležienė

Pareigos - Direktorės pavaduotoja, mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 9B-10B

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Jau keletą metų mokinu vyresnes klases. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos mokytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti Bostono lietuvių bendruomenėje. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip lanko Bostono lietuvišką mokyklą.

Norma S.'s picture

Norma Šnipienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Kuratorė
Klasė - 5A

Aš esu buvusi mokytoja. Daugiau nei 40 metų dėsčiau biologiją, chemiją ir gamtos mokslus  vidurinėse ir aukštesnėse valstybinėse mokyklose. Vakarais ir vasaros metu, valstybinėse bei privačiose įstaigose aš mokiau suaugusius anglų kalbos (ELL).

Renata B.'s picture

Renata Švedaitė - Bazikas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvos pažinimas
Klasė - 5A, 5B

Aš esu Renata Švedaitė - Bazikienė. Sėkmingai užbaigiau mokyklą Vilniuje ir įstojau į Vilniaus Universitetą. Smagiai studijavau Istorijos Fakultete dvejus metus ir tikrai planavau užbaigti.... bet likimas iškrėtė pokštą, ir aš visai netikėtai atsiradau Bostone. Teko užbaigti studijas šiame Atlanto krašte. Tik čia atskridusi, aš iš karto įsijungiau į lietuvių bendruomenes veiklą. Jau ketverius metus kartu su Bostono lituanistinės mokyklos mokiniais stengiuosi pasidalinti lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros žiniomis. Linkiu visiems įdomių mokslo metų.

Aukse U.'s picture

Auksė Ūsaitė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 6, 8