Apdovanojimas Direktorei

Generalinis konsulas Niujorke Vaclovas Šalkauskas apsilankė Bostono Lituanistinėje mokykloje (https://www.blsm.org/) ir su didžiausiu malonumu pasveikino bei įteikė “Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medalį mokytojai Gailutei Narkevičienei. Darnus lietuvių mokyklos kolektyvas nuoširdžiai palinkėjo (su daina) “ ilgiausių ir laimingiausių metų” poniai Gailutei.
Savo ruožtu, Lituanistinės mokyklos kolektyvą pasveikino Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė Estera Sunelaitė ir Naujosios Anglijos lietuvių bendruomenės apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė. Taip pat prie sveikinimų prisidėjo ir tėvų komiteto vadovas Giedrius Švenčionis.
Mokiniai ypač džiaugėsi Generalinio konsulo padovanota vėliava ir dėlione apie Lietuvą. O Lietuvos vėliavos spalvų apyrankė ir ženkliukas bus gražus prisiminimas kiekvienam mokiniui.