Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Į šeštadieninę mokyklą priimame vaikus nuo lopšelio ( iki rugsėjo 1 d. sueina 3 metai) iki 10-tos klasės.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietų pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos ir akademinių reikalų susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org
Dėl finansinių reikalų kreipkitės izdas@blsm.org
Dėl budėjimo, Tėvų komiteto reikalų kreipkitės į Ritą Lapšienę ritalapsys@gmail.com

Registracija

Registracija 2017 - 2018 mokslo metams jau prasidėjo. Norėdami gauti $50 nuolaidą užsiregistruokite iki birželio 30d.

Akademinis Turinys

Lietuvių kalbos programa:
1-4 klasėm (PDF)
5-6 klasėm (PDF)
7-8 klasėm (PDF)

Bostono Lituanistinės Mokyklos Himnas

Žodžiai ir muzika - Simonos Minns
Natos ir žodžiai (pdf)
Audio įrašas (mp3)

Naujienos

Rugsėjo 23, 2017
Antra mokslo metų diena
Šiandien:

Tėvų komiteto susirinkimas susirinkimas 9.30. Labai kviečiame dalyvauti, kad kiekviena klasė turėtų nors po  2 atstovus. 

Papildomos pamokos:
Dainavimas salėje su mokytoja MIgle Žaliukaite - Limantas 9:15 - 9:45 - 9, 10 kl. 9:45 - 10:15 - 7, 6a, 6 b 10:15 - 10:45 -3, 4 11:30 - 12.00 - 1, 2 12:00 - 12:30 - Lop., Dar.
Skelbimai:

The Estonian, Latvian & Lithuanian Organizations of Boston welcome you to join our Centennial Celebration!

In continuing spirit of cooperation and friendship, the Balts of Boston are planning a weekend of events to commemorate one hundred years since the Declaration of Independence of the Baltic States.

The Festivities, to be held in Copley Square Boston on November 23rd to the 25th 2018, will include music, film, speakers, an art exhibit, a marketplace of ethnic items and of course a grand gala celebration! Most importantly, this unique event continues the tradition of the Baltic Community in Boston commemorating milestones together at a grand celebration.

Mark your calendar, coordinate with your friends, prepare your family and join us in planning another great event!

http://balticboston.com/

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
VIsiems susirinkusiems į pirmąjį tėvų susirinkimą!
Budintys:

9/23/2017 - Renata Zelenchuk, Inga Urbonaite, Nomeda Girnius, Sigita Bartuseviciene, Brian Kirk
9/30/2017 - Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Cecilia Stuopis, Nancy Dilba, Sigita Bartuseviciene
10/14/2017 - Renata Zelenchuk, Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Sigita Bartuseviciene

Pranešimai

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai