• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Budintys

Sausio 10, 2015
Zelenchuk, Kupčinskas/Ivanauskas, Keturakis/McCarthy, Zinsner
Sausio 17, 2015
Williams, Kupčinskas/Ivanauskas, Petruškevičius, Grygalis
Sausio 24, 2015
Goštautas Braunfelds, Zaprauskis, Grygalis, Sekmokas

Pranešimai

Mielieji, 
Skubos, lėkimo laikas atėjo, atrodo, kad pirmasis pusmetis tiesiog kažkur ištirpo, drauge su pirmuoju sniegu. Leiskite man visų Bostono lituanistinės mokyklos darbuotojų vardu palinkėti Jums Linksmų Šv. Kalėdų ir gerų, sveikų Naujų 2015-ųjų metų. Ačiū Jums už nuolatinę paramą ir už tai, kad patikite mums savo vaikus kiekvieną savaitgalį lituanistiniam švietimui. 

Nuoširdžiai, 
Gaila Narkevičienė
Bostono lituanistinės mokyklos direktorė

 

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://ateitieszurnalas.lt/index.php/lt/main/newpage/simona-minns-gaila-...