• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Pranešimai

Bostono Lituanistinė mokykla nuoširdžiai dėkoja Seimo nariui, Lietuvos Žaliųjų Partija pirmininkui Linui Balsiui už “BLM knygų paramos” akciją ir mums skirtas 72 knygeles.
Dėkojame į Lino Balsio akciją atsiliepusiems knygynui "Dajalita" ir leidykloms:Nieko Rimto, Leidykla VAGA, Baltos Lankos, Leidykla ŽARA, Aukso žuvys.
Mokinių ir mokytojų skaičiumi auganti Bostono Lituanistinė mokykla jau 64 metai sėkmingai puoselėja lietuviškas tradicijas, kalbą ir kultūrą. 
Grožinė literatūra, pasakos ir knygos apie Lietuvos istoriją, geografiją bei kultūrą yra būtina mokymo priemonė, palengvinanti mokytojų darbą ir džiuginanti jaunuosius lietuvaičius išeivijoje.
AČIŪ už Jūsų visų paramą mūsų mokyklai ir tuo pačiu už indėlį į lietuvių kalbos ir lietuvybės puoselėjimą už Lietuvos ribų.

Nuotrauka: Dalia Shilas

KVIEČIAME REGISTRUOTIS 2014-2015 MOKSLO METAMS:
http://blsm.org/registration

Normali registracija vyks iki 2014 m. birželio 30d. Po birželio 30 d. įsigalios vėlyvos registracijos mokestis!

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...

Toliau renkame BOX TOPS-galite įdėti į dėžutę ant Gailos stalo.