• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Event - Gegužės 03, 2014

Gegužės 03, 2014

Pamokos.

Dainavimas.

Biblioteka.

Abiturientai pristato baigiamuosius projektus. Kviečiame tėvelius ir 8 kl. mokinius dalyvauti. 

Event - Gegužės 10, 2014

Gegužės 10, 2014

Pamokos.

Paskutinė diena mokykloje-PICA

Išdalinamos Paž. knygelės.

Šeimų diena.

Budintys

Gegužės 03, 2014
Juodaitis/Pratt, Buivydas, D. Jakubenas, A. Jakubenas
Gegužės 10, 2014
Juodaitis/Pratt, Avizonis, Gavelis, Zinsner

Pranešimai

Linksmų Šv. Velykų ir smagių pavasario atostogų!

KVIEČIAME REGISTRUOTIS 2014-2015 MOKSLO METAMS:
http://blsm.org/registration

Normali registracija vyks iki 2014 m. birželio 30d. Po birželio 30 d. įsigalios vėlyvos registracijos mokestis!

Balandžio 19, 2014-nėra pamokų, Didysis Šeštadienis.

Balandžio 26, 2014-nėra pamokų, pavasario atostogos.

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...

Toliau renkame BOX TOPS-galite įdėti į dėžutę ant Gailos stalo.

Kuriama jaunučių ateitininkų kuopa Bostone!

Kviečiami 9-14 metų lietuviškai kalbantys vaikai į Jaunučių ateitininkų kuopą Bostone. Ateitininkai – tai katalikiška jaunimo organizacija besiremianti penkiais principais: katalikiškumas, šeimyniškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas, tautiškumas. Kuopos užsiėmimai vyks du kartus į mėnesį Šv.Petro bažnyčioje sekmadieniais po lietuviškų mišių. Kuopos užsiėmimai nemokami.

Daugiau informacijos:
http://goo.gl/aEJ7vM
simona.smirnova@gmail.com
Registracijos anketa:
http://goo.gl/6EyLun

Šv. Petro parapija laukia naujų mokinukų Pirmos Komunijos pamokose. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į p. Aldona Lingertaitienė, alingertat@aol.com.  tel 617-698-8436.

Pamokos vyks: 9/22, 10/27, 11/17, 12/1, 1/5, 2/2, 3/23, 4/6 ir 5/4.