Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Registracija

Prašom registruotis 2015 - 2016 mokslo metam. Norėdami išvengti papildomo $50 mokesčio užsiregistruokite iki birželio 30d.

Artimiausi įvykiai

Event - Vasario 13, 2016

Vasario 13, 2016

Pamokos. 

Vasario 16-osios paminėjimas-Istorijos diena: piešiam laisvę.

V16 minėjimas klube -Vasario 28 d.?

Ateitininkų susirinkimas po pamokų,

Budintys

Vasario 06, 2016
Duru, Petronis, Žiukas-Hansen, Gavelis, Auštras, Kulbis
Vasario 13, 2016
Veidis, Šnipas/Johnson, Beržonskis, Švenčionis, Kurdeika, Kairys
Vasario 27, 2016
Veidis, Saffo, Veitas, Bernard, Yankov, Kurdeika

Pranešimai

Sveiki, 
kaip mes didžiuojamės mūsų mokytojais, mokiniais ir visa mokykla, kurioje praėjusį šeštadienį įvyko nepaprastai svarbus renginys-pirmasis trijų lietuvių kalbos lygių egzaminas! Jame žinias išbandė dauguma 8-10 klasės mokinių bei keletas jau mokyklą baigusių, bet dar amerikietiškas mokyklas belankančių gimnazistų. Juos testavo visas būrys svečių, atvykusių į tą patį savaitgalį vykusį egzaminuotojų seminarą. Bostono lituanistinės mokyklos ir Kazickų šeimos fondo finansuotas seminaras prasidėjo penktadienį, Šv. Petro bažnyčios salėje, kur susirinko 18 mokytojų iš įvairių JAV lituanistinių mokyklų. Testuotojus rengė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorės, lietuvių kalbos dėstymo ir testavimo specialistės Joana Pribušauskaitė ir Rita Migauskienė. Šeštadienį seminaro dalyvės atskubėjo į Bostono lituanistinę mokyklą, kur ir įvyko bandomasis egzaminas, o po jo vėl kibo į darbą-aptarė rezultatus, diskutavo apie galimus pakeitimus ir ateities planus. Sveikiname visus seminaro ir egzamino dalyvius!

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai