Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Registracija

Prašom registruotis 2015 - 2016 mokslo metam. Norėdami išvengti papildomo $50 mokesčio užsiregistruokite iki birželio 30d.

Artimiausi įvykiai

Budintys

Spalio 17, 2015
Rich, Bartusevičius, Kulbis-Marino, Cook, Leimantaitė

Pranešimai

Spalio 3d. 1v.v. vyks pirmasis Bostono Jaunųjų Ateitininkų kuopos susirinkimas. Kviečiami visi 9-14 metų vaikai. Ateitinininkų kuopoje vaikai turės galimybę kūrybiškai reikštis, muzikuoti, giedoti giesmes, piešti, kalbėti apie dvasingumą vaikams suprantama forma. Kuopos vadovė, mokyklos muzikos mokytoja - Simona Minns. Kuopos facebook puslapis: http://goo.gl/aEJ7vM.
Daugiau informacijos: simona.minns@gmail.com

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailute Urbonaite-Narkeviciene

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai