Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Budintys

Balandžio 11, 2015
Laginauskaite/Yankov, Juodaitis/Pratt, Petronis
Balandžio 18, 2015
Gavelis, Gutauskas, Markuns, Vaz
Gegužės 02, 2015
Kulbis,Šležas

Pranešimai

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie mūsų Istorijos dienos renginių!!! Labai ačiū, atsiliepusiems į kvietimą remti  labdaros akcijas "Gelbėkit vaikus Lietuva" ir "Spalvotas Pleistriukas", ir taip atsiliepusius į Prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimą netradiciškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Akciją "Gelbėkit vaikus Lietuva" koordinuoja mokytojos Natalija Tribulauskienė ir Vilma Giniotienė. Raginame aukoti Lietuvos vaikams, kurie gyvena ypatingai sunkiomis sąlygomis (http://gelbvaik.lt) Mūsų tikslas surinkti 1000 dolerių, jau surinkome apie 400. Visi surinkti pinigai bus nusiųsti į Lietuvą. Kviečiame rašyti čekius Boston Lithuanian School vardu, memo laukely nurodant "Lietuvos vaikams". Čekius galima dėti į specialią dėžutę mokykloje (su užrašu "Gelbėkit vaikus').

Akciją "Spalvotas Pleistriukas" koordinuos mokytoja Ieva Račkutė ir BLM mokinė Monika Šermukšnytė. Raginame atsinešti į mokyklą spalvotų pleistriukų dėžučių, kurios bus nusiųstos sergantiems vėžiu Lietuvos vaikams.  

Vėl renkame BOX TOPS-dėžutė ant stalo. Ačiū visiems!

 

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailute Urbonaite-Narkeviciene

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9