• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Pranešimai

Kviečiame 2014-2015 mokslo metams registruotis į lietuvių kalbos kursus suaugusiems.  
Kursų pradžia 2014 m. rugsėjo 27 d.   
Dėl papildomos informacijos kreipkitėsį lietuvių kalbos kursų mokytoją Ireną Šebedienę <isebeda@yahoo.com>.

 

Naujieji mokslo metai prasideda 2014 m. rugsėjo 13 dieną. Kviečiame visus rinktis 9:30 ryto į iškilmingą mokslo metų atidarymą. 

Visuotinis tėvų susirinkimas 10 val. r. pietūs 11:30 val. r., 12:00 -tėvų susitikimai su mokytojais klasėse. 

Ik greito pasimatymo!  

KVIEČIAME REGISTRUOTIS 2014-2015 MOKSLO METAMS:
http://blsm.org/registration

Normali registracija vyks iki 2014 m. birželio 30d. Po birželio 30 d. įsigalios vėlyvos registracijos mokestis!

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...