Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Į šeštadieninę mokyklą priimame vaikus nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klasės.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems ir Pipirų ratelis (2-3 m. vaikučiams).

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietų pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos ir akademinių reikalų susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org
Dėl finansinių reikalų kreipkitės izdas@blsm.org
Dėl budėjimo, Tėvų komiteto reikalų kreipkitės į Eglę Šležienę slezase@yahoo.com

Kalėdinio koncerto dainynas

Kalėdinio koncerto dainynas:
PDF, Microsoft Word

Bostono Lituanistinės Mokyklos Himnas

 

Žodžiai ir muzika - Simonos Minns
Natos ir žodžiai (pdf)
Audio įrašas (mp3)

Registracija

Registracija 2016 - 2017 mokslo metams jau prasidėjo. Norėdami išvengti papildomo $50 mokesčio užsiregistruokite iki birželio 30d.

Artimiausi įvykiai

Event - Vasario 11, 2017

Vasario 11, 2017

Pamokos

Tautodailė

Vasario 16-osios paminėjimas-Istorijos diena.

V16 minėjimas klube -Vasario  12 d.?

Dana –su ginnazistais ruošiasi Užgavėnėms

Budintys

Sausio 28, 2017
Leimantas/Auškalnytė, Duru, Gudmand, Gutauskas, Kulbis, Šnipas/Saffo
Vasario 04, 2017
Kairys, Emerhi, Auštras, Šiška, Turevičiūtė/Newman, Vaz
Vasario 11, 2017
Veidis, Veitas, Juodaitis, Kazlas, Zaprauskis, Zeinswood

Pranešimai

Dėkojame mokytojams Danguolei Senutienei, Danutei Mileikienei bei Erikui Narkevičiui už puikią Duonos šventę! Vaikai džiaugėsi skaniais kepalėliais, o tėveliai-naudinga pamoka.

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai