Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Pranešimai

Šių metų gegužės 24-29 dienomis parodų Boston Convention and Exposition centre (415 Summer St, Boston, MA 02210) vyks kasmetinė NAFSA (Association of International Educators) konferencija ir paroda.

Konferencijoje dalyvaus  ir bendrame stende (stendo Nr. 2838) Lietuvos aukštojo mokslo galimybes pristatys Vilniaus universiteto,  Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus edukologijos universiteto, Kauno ir Vilniaus kolegijų  atstovai bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė. Šis vizitas yra  organizuojamas Švietimo mainų paramos fondo, kuris įgyvendina "Study in Lithuania" projektą http://www.studyinlithuania.lt/

 

Maloniai kviečiame aplankyti mūsų stendą!

 

 

Gražina Kaklauskienė

Direktoriaus pavaduotoja

e.paštas: grazina.kaklauskiene@smpf.lt

Mielieji, 
Dėkoju visiems už nuostabiai prasmingus mokslo metus. Mokytojams -už kantrybę ir atsidavimą, mokiniams ir tėveliams-už tai, kad esate su mumis. 
Ačiū, kad atėjote į mūsų "Lietuvišką muziejų" ir nesididžiuodami dalinotės savo eksponatais. Kokia įspūdinga ekspozicija! Su džiaugsmu ir dėkingumu mok. Daliai Shilas dalinuosi jos nuotraukomis-nuoroda apačioje. 
Prikabinu kitų mokslo metų preliminarinį kalendorių bei mokytojų paskirstymo lapą. Juose dar gali būti pakeitimų, sekite informaciją. 
Nuoširdžiai linkiu visiems geros ir saugios vasaros! Nepamirškite laiku užsiregistruoti kitiems mokslo metams, kad išvengtumėte vėlyvos registarcijos mokesčio; registracija bus atidaryta netrukus!

https://onedrive.live.com/redir?resid=4A7408DC00251BD9%211407
Nuoširdžiai, 
Gaila Narkevičienė
Bostono lituanistinės mokyklos Direktorė
http://blsm.org
 

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailute Urbonaite-Narkeviciene

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9